İKV'den "İnsan Hakları Eylem Planı" değerlendirmesi

İKV’den “İnsan Hakları Eylem Planı” değerlendirmesi

Ekonomi

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İnsan Hakları Eylem Planı, adalet sistemi ve hukuk devleti açısından önemli ilerleme vadediyor. Bu plan Türkiye’nin AB sürecinin ilerletilmesi açısından da çok önemli.” ifadelerini kullandı.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna sunduğu İnsan Hakları Eylem Planı hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Zeytinoğlu, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan planı kapsamlı, ilerici ve ümit verici olarak gördüğünü, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin ilerletilmesi açısından da önemli bulduğunu aktardı.

Planın hızla hayata geçirilmesi ile Türkiye’de hukuk devleti, yargı ve adalet alanında önemli ilerleme sağlanabileceğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

“Bu plan Türkiye’nin AB sürecinin ilerletilmesi açısından da çok önemli. Planın dayandığı ilkelere bakınca, insan hakları, insan onuru, ayrımcılık olmaksızın hukuk önünde eşitlik, düşünce özgürlüğü, hukuk devleti ilkeleri ve adalete erişim gibi konular evrensel hukuk normlarını içeriyor. Aynı zamanda AB temel haklar şartında da yer alan ilke ve değerler ile birebir uyumlu. Eylem planının dayandığı dokuz amaca baktığımızda da bu amaçlara yönelik ilerleme sağlanması Türkiye’nin AB sürecinde de ilerleme sağlanması anlamına gelecek. İnsan Hakları Eylem Planı, adalet sistemi ve hukuk devleti açısından önemli ilerleme vadediyor.”

Başkan Zeytinoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı’nı son zamanlarda AB kurum ve yetkilileri tarafından yöneltilen, Türkiye’nin AB’den uzaklaştığı yönündeki eleştirilere de cevap niteliği taşıdığının altını çizdi.

İnsan Hakları Eylem Planı’nın hızla hayata geçirilmesinin Türkiye’nin tekrar AB sürecini canlandırması ve ortak değerler ekseninde reformların hızlandırmasını sağlayacağını bildiren Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği amaçlar olan insan haklarının korunması ve farkındalığın artırılması, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, ifade özgürlüğü, örgütlenme ve dini özgürlükler ile mülkiyet hakkının korunması, kişi özgürlüğü ve güvenliği ile maddi manevi bütünlüğünün güçlendirilmesi amaçları hukuk sisteminin itibarı, öngörülebilirliği ve şeffaflığı açısından kritik önem taşıyor.

Türkiye’nin aday ülke olarak yerine getirmesi gereken koşullar ile uyumlu ve gerekli olmasının yanında vize serbestliğinde yer alan kriterlerin karşılanmasını da sağlayacak. Özellikle ifade özgürlüğünün korunması ve düşüncelerin açıklanmasının terör kapsamından çıkarılması, eleştirinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi, kişisel verilerin korunması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun güçlendirilmesi AB vize serbestisi yol haritasında kalan 6 kriterin ikisinin karşılanmasını sağlayacak. Bunun da ötesinde Türkiye’nin AB sürecinin canlandırılması, yabancı yatırımlara uygun bir iklim yaratılması ve genel olarak Batı ile ilişkilerin ilerletilmesi açısından da önemli gelişmelere yol açacak.”

Kaynak: radyoblog.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir