Terekenin Tespiti Ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Genel Kültür

Terekenin Tespiti ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Mirasçılık belgesi, gerekli makamlarca mirasçı kişilere verilen ve kişinin mirasçı olduğunu ispat eden belgedir. Bu belge noter tarafından ya da sulh mahkemelerince verilmektedir. Noter veya sulh mahkemeleri kurumlarınca kişinin ne kadar miras alacağı belirlenir.

Terekenin tespiti, mirasın mirasçılar tarafından var olan bütün malvarlığını doğru ve eksiksiz bir şekilde ispatlanması için delil görevi gören davadır.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras hukuku, kişi öldükten sonra kalan malvarlığının hukuk doğrultusunda mirasçılarca paylaştırılmasıdır.

Mal paylaşımı yakınlık derecesine göre olur. Vefat eden kişinin eşi malın 4’te 1’ine sahip olur. Eğer varsa çocukları ya da alt soyu kalan mirasa sahip olur.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Mirasta ölen kişinin eşi 4’te bir oranında miras sahiplenirken kalan 4’te 3’lük kısım ise alt soya eşit bir şekilde dağıtılır. Lakin miras sahibi ölmeden önce eşiyle ayrıldıysa tüm miras alt soya verilir.

Terekenin ve Mirasın Tespiti Davası | Dava Şartları ve Masrafları

Terekenin Tespiti Davası ücreti mirasçı kişi tarafından ödenir. Şayet dava olumlu sonuçlanırsa yapılan masraflar tereke tespit davası açan kişiye öncelik sağlanarak verilir.

Ücret ortalama olarak 1500 TL civarındadır.

Terekenin Tespiti Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Tereke tespiti davası, mirasçı öldükten sonra kalan tüm malvarlığını doğru ve tam bir biçimde ödenmesini sağlamak amacıyla delil niteliğinde olan davadır.

Mirasçılar terekenin tespiti davasını kendi kimliği üzerine açar.

Terekenin açılması için miras sahibinin vefat etmesi gerekir. Ölümden sonra mirasçılar tarafından ölüm ispatlandığı taktirde açılabilmektedir.

Terekenin Tespiti Davasında Neler Talep Edilir?

Tereke tespit davasında talep edilen şeylerden ilki miras bırakan kişinin borç bilgileridir. Daha sonra cenaze masrafları ve tereke davası açma bedeli de talep edilebilir. Eğer eğitimine devam eden ya engelli bir çocuk varsa onlar için de tazminat talep edilir.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır ve Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi, yetkili kurumlarca miras sahiplerinin mirasa talip olduğunu ispatlayan resmî belgedir.

Veraset ilamı, noterden çıkartılmaktadır. Notere mirasçı olunan kişi tarafından mirasçı olduğu talep edilir. Talebi inceleyen noter ilamı olumlu bulursa kanun gereğince talepte bulunan kişiye veraset ilamı verilir.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Miras sahibi öldükten sonra, mirasta hak sahibi olan mirasçıların mirasta ne kadar paya sahip olduğunu ispatlayan belgeye veraset ilamı denir.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Ölen kişinin evlatları, torunları ve eşi mirasçılık talebinde bulunabilir. Diğer bütün alt soy da mirasta hak talep edebilir.

Mirasçılık Belgesi Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi, noter tarafından ya da sulh mahkemelerince alınabilmektedir.

Miras- Tereke Tespit ve Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Mirasçı tarafından başvurabilse de avukat başvurusuyla süreç daha sağlıklı olabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir